This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.

Logo  

Haysoft Business Technologies

HBT Nedir?

HBT: Haysoft Business Technologies teriminin kısaltması olup; e-ticaret, müşteri ilişkileri yönetimi (crm), iş takibi ve sipariş yönetimi modüllerinden oluşan; işletim sistemi ve veritabanı bağımsız bir uygulama platformudur.

HBT Platformunda Kullanılan Teknolojiler

Desteklediği İşletim Sistemleri

Java teknolojisi ile yapıldığından; Windows, Unix, Linux ve MacOS gibi bütün işletim sistemlerinde çalışır.

Desteklediği Veritabanları

PostgreSQL, MySql, MSSQL, Oracle, Progress, SapDB ve burada belirtmediğimiz JDBC sürücüsü olan bütün veritabanları.

Web Sunucusu ve Uygulama Sunucusu

Web Sunucu, Servlet Container:
Tomcat, Jetty
Uygulama Sunucu (Application Server)
JBoss, Orion, Weblogic

HBT Modülleri

 • Katalog/Ürün Yönetimi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi (crm)
 • e-ticaret
 • Sipariş
 • İş Takip

e-ticaret

 • B2C ve B2B için uygun alt yapı
 • Sınırsız sayıda ürün, kategori, katalog tanımlayabilme
 • İstenen katalogları web'te yayınlayabilme
 • HTTPS ve SSL desteği
 • Her bir sayfa için HTTP veya HTTPS özelliğini belirleyebilme
 • Ürün kataloglarının kolay bir şekilde yönetimi
 • Gelişmiş ürün arama
  Alt kategoriler dahil veya hariç olarak ürün arama
  Aramayı belirli bir kategori veya marka için sınırlayabilme
  Arama kriterlerinin listelenmesi, istenen arama kriterinin iptal edilerek tekrar arama yapılabilmesi
 • Kategori Listesi
 • Bir ürünün birden fazla kategoriye bağlanabilmesi
 • Bir alt kategorinin birden fazla üst kategoriye bağlanabilmesi
 • Ürün için küçük/orta/detay resimleri tanımlayabilme
 • Ürün detay sayfasının görüntülenmesi
 • Esnek ürün özellikleri tanımlayabilme ve bu özelliklere göre arama yapılabilmesi
 • İlişkili ürünler (benzer ürünler, yanında alınabilir, uyumsuz, vs.) tanımlayabilme
 • İlişkili ürünlerin ürün detay sayfasında görüntülenmesi
 • Özel kategoriler (promosyon, indirimdekiler, yeniler, vs.) tanımlayabilme
 • Kullanıcı tarafından aktif kataloğun seçilebilmesi
 • Ürünü oluşturan parçaları tanımlayabilme
 • Promosyonlar
  Koşullu promosyon desteği
  Sepet toplam tutarına göre
  ürün miktarına göre
  Ürün tutarına göre
  Üye olunan süreye göre
  Belirli bir kişi veya kurum/şirkete göre
  Belirli bir gruba göre (müşteri, özel müşteri, bayi vs.) promosyon tanımlayabilme
 • Promosyon Aksiyonları
  Ücretsiz kargo
  Belirli bir ürün için % olarak indirim
  Belirli bir ürün için tutar olarak indirim
  Ürün fiyatını değiştirme
  Sipariş tutarı üzerinden % olarak indirim
  Sipariş tutarını düzeltme
  Sipariş ve müşteri başına kullanım limitleri
 • Promosyon Kuponları
  Müşteri başına kupon kullanım limitleri
  Belirli bir müşteri veya e-posta adresi için sınırlayabilme
  Ürün veya kategorilerle ilişkilendirme
 • Promosyon kurallarında ve aksiyonlarında bu ürünü al şu ürün de bedava şeklinde tanımlayabilme
 • Kural tabanlı fiyatlandırma
 • Fiyatlandırmada formül kullanımı
  Satış fiyatı = maliyet fiyat x 1.15 (gibi)